Home

Configurarea mediului de lucru

  1. 1.
    Local
  2. 4.

Dezvoltarea unei aplicații web cu arhitectură frontend - backend

Tutorialul este organizat în trei părți:
Parcurgerea acestui tutorial presupune a avea cunoștințe de bază în a lucra cu o consolă Linux, înțelegerea conceptului de baze de date relațională, bazele programării, întelegerea protocolului HTTP și elemente de sintaxă JavaScript precum definirea de variabile, tipuri de date și structuri de date (JSON).
Scopul tutorialului este de a fi un ghid în a realiza primii pași în dezvoltarea unei aplicații cu arhitectura de tip frontend - backend. Materialul include referințe pentru a aprofunda tehnologiile utilizate.

Progressive Web App (PWA) cu React și NodeJS backend

Codul pentru aplicația exemplificată este disponibil aici: https://github.com/webtech-superheroes/webtech-hub

Dezvoltare proiect

Operații pe date și persistență

În acest tutorial sunt exemplificate operațiile pe date și persistența într-o bază de date relațională
Codul sursă este disponibil în directorul etl