Configurarea serviciului mysql în Cloud9

Serviciul mysql este cel care ne permite gestionarea bazei de date în care aplicația va stoca informații.

Pentru a testa că acest serviciu este pornit în terminal executăm următoarea comandă:

sudo service mysql status
mysql status

Configurare utilizator nou

Ne vom conecta la baza de date folosind userul root și apoi vom genera credențialele de autentificare pentru aplicația noastră.

sudo mysql -u root

Adăugăm un nou utilizator. În exemplul de mai jos puteți inlocui username și password cu numele respectiv parola dorită.

CREATE USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Apoi îi acordăm privilegiile necesare

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'username'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

În final pentru a îeși din consola mysql tastează comanda exit.

Conectare server mysql

Acum ne vom conecta la serverul de baze de date folosind credențialele pe care tocmai le-am creat.

mysql -u username -p

Parola o vom introduce după ce executăm comanda de mai sus. Caracterele nu vor fi afișate. După introducerea parolei apăsăm tasta enter.

Creare bază de date

Din consola MySQL voi rula comenzi SQL. Sfârșitul unei comenzi este marcat de caracterul ;

De exemplu, pentru a crea o nouă baza de date executăm comanda CREATE DATABASE

CREATE DATABASE database_name;

Pentru a lista bazele de date disponibile executam următoarea comandă:

SHOW DATABASES;
002-show-databases

Revenire în consola linux

Pentru a părăsi utilitarul mysql, tastează comanda exit