Arhitectura aplicației

Componenta de frontend reprezintă interfața aplicației și este dezvoltată folosind ReactJS.

Componenta de backend permite accesul la date prin intermediul unui API RESTful și este dezvoltată în ExpressJS și Sequelize.

Componenta de persistență a datelor este asigurată de serverul MySQL care permite gestionarea de baze de date relaționale.

În figura de mai jos sunt expuse legăturile între cele trei componente, protocolul de comunicare și fluxul de date.

Arhitectura aplicației WebTech Hub (click pentru a extinde)